Projekty architektoniczne Pienin i Podhala

 

Galeria wizualizacji
wykonanych przez Jacka Zborowskiego
do projektów Jerzego Głodkiewicza
i zdjęcia niektórych realizacji

 

 

 
Jacek Zborowski

Nazywam się Jacek Zborowski. Ukończyłem studia magisterskie, dzienne na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie. Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Należę do Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na stronie prezentuję moje wizualizacje wykonane do projektów mgr inż. arch. Jerzego Głodkiewicza i zdjęcia niektórych realizacji. Projekty zostały opracowane przy pomocy ArchiCADa. Pochodzą przeważnie z terenu Pienin i Podhala.

 

 

Kontakt :
Jacek Zborowski        tel.: +48 507 563633     e-mail:  jz@projekty-pieniny.pl
Jerzy Głodkiewicz     tel.: +48 601 435611     e-mail:  jg@projekty-podhale.pl